מדיניות לשימוש באתר - תקנון

מדיניות לשימוש באתר

ברוכים הבאים למודעות להצלחה- ידע מעשי לקידום אישי ועסקי (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי צוות מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

האתר מוגן בזכויות יוצרים של מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.

 

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של אוסנת רובין ו/או מודעות להצלחה ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר.

 

הזמנת מוצרים ושירותים, תשלום  ואספקה

המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

גולשי האתר יהיו זכאים לעתים למבצעים והטבות כפי שיפורסם מעת לעת.

מובהר כי באתר מפורטים הפרטים הבאים: "מחיר"- המחיר הרגיל של המוצר ללא הנחה, "מחיר באתר"- המחיר המוצע לצרכן לאחר ההנחות הניתנות באתר.

כל רכישה באתר תיעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי רגיל בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר.

בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.

הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח לאחר איסוף המוצרים והכנתם למשלוח ללקוח. במקרים שבהם לא ניתן לספק מוצר מסוים יישלחו המוצרים הקיימים והלקוח לא יחויב בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו. ניתן להתעדכן בסטטוס ההזמנה בפניה טלפונית.

זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) הינם: (1) באמצעות שירות שליחים עד בית הלקוח (בישובים בהן יש שירות זה בלבד)  בהתאם להגדרת חברת המשלוחים ובתוספת עלות כפי שמופיע ליד כל מוצר. (2) באמצעות דואר רשום בעלות בסכום של כמפורט ליד המוצר הנבחר. (3) באמצעות דואר אוויר לחו"ל  – בתיאום מראש עם מודעות להצלחה ו/אוסנת רובין ובתוספת תשלום בהתאם לסוג המוצר ומקום המשלוח.  

איסוף עצמי ממשרדינו, ברחוב  ניצנים 39 במגדל העמק בתאום מראש ( 1-2 ימי עסקים מקבלת אישור החיוב במייל) – חינם!

פרסום תגובות

מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין מעודדים את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאים מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם ולמנוע פרסומם.

אין לפרסם באתר

 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב או בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

 מוצרים הדורשים רשות

באתר תמצא מוצרים ושירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

השימוש בחלק מהשירותים, כרוך בתשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין. לידיעתך, אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין לא יעשו בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לאקדמיה לשיא לידע מעשי תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה. מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין רשאים לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

 

מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין רשאים, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתם המוחלט. בלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים של מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם יש לך חוב כספי למודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין, ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הנדרש.  

הרחבת ידע

לעיתים יתפרסמו באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין , או מטעמם ומודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין אינם שולטים או מפקחים עליהם, אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין אינם מתחייבים כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים. ובנוסף מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין רשאים להסיר מ-האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט.

 

מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.

מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין מכבדים את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותירשם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין מידע על נוהגיך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתרך ועוד. בנוסף, מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

 

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו ברישומי מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המועצה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

 

הסרה ומחיקה של מידע אישי מרישומי האתר

אם ברצונך למחוק מרישומי המועצה מידע אישי מזהה שלך, תוכל לפנות למשרדי מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין

 

מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

 

השתתפות בפעילויות השונות

השתתפות בכל פעילות עיסקית, אירועים, הדרכות וכדומה של החברה מותנית בעמידה מלאה בתנאי החברה לרבות תשלום, באם יש, ובתנאי השימוש כפי שהם מופעים בתנאים אלו. פעילויות שיווק מותרות רק בחלק מהאירועים של החברה ויש לפעול בהתאם להנחיות שבאירוע עצמו. ניתן לברר פרטים נוספים בפניה למייל: office.osnatrubin@gmail.com.

האירועים שלנו אנו מתועדים בצילום וידיאו ותמונות רגילות הכולל פעילות על הבמה ושל הקהל לרבות ההפסקות. בהגעתך לאירוע הנך נותן את הסכמתך לשימוש בכל צילום שיתבצע באירוע בו תופיע בכל צורה שהיא לצורכי פרסום והפצה ולשימוש מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין.

 תכנים מסחריים

באתר יתכנו תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.

מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין לא יישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר ולאופי השירות והמוצר שיתקבל. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין אינם צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין ו/או האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה בכתב כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין אינם טוענים לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

 

אחריות ושינויים באתר

מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים באינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בזמן ביצועם.

 

שירות ותמיכה בקורסים, סדנאות וחומרים דיגיטליים

ידוע לי כי החומרים נמצאים ברשת האינטרנטית. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו, אם מסיבות שתלויות במודעות להצלחה ו/או באוסנת רובין ואם מסיבות אחרות.

בעת התרחשות תקלה, לדוגמא הקורס או ההדרכה שנרכשה אינו עולה, עליך להתקשר לטלפון 073-297-2007 או לשלוח מייל לתמיכה לכתובת office.osnatrubin@gmail.com עם פרוט התקלה, ואנו נחזור אליך עם תשובה והנחיות להמשך טיפול עצמאי.

טיפול בפניות יעשו במסגרת שעות העבודה הרגילות, ימים א-ה בשעות 09:00 עד 17:00. במידת האפשר, וללא שום התחייבות של מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין, יינתן מענה מורחב מעבר לשעות הללו.

הינך מתחייב כי כל מידע ממודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין ו/או אנציקלופדית ו/או האקדמיה  שיא לידע מעשי, כולל מידע עסקי כתוב ו/או מוקלט ו/או מצולם הינו לשימושם הפרטי, ואתה מתחייב לא לשווק אותו או למכור אותו תחת שמך, או תחת שם אחר ללא אישור מפורש בכתב מאוסנת רובין.

אני מודע ומצהיר כי הובהר לי כי לא ניתן לערוב לתוצאות התכנים והידע המעשי שאקבל באתר בתשלום או בחינם. אני מסכים לפטור את מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין וכל עובדיה ושלוחיה מכל התחייבות או אחריות לכל פעולה או תוצאה לכל מצב שיווצר כפועל ישיר או בלתי ישיר של הפניות ספציפיות או עצות שאקבל.

ביטול עסקה:

כל הרוכש מוצר מאת מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין, אם באמצעות הטלפון ואם באמצעות האתר
osnat-rubin.co.il רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן").

תקופת הביטול ברכישה של מוצר מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. לעניין זה יובהר כי מועד קבלת המוצר מתייחס לרגע קבלת שם משתמש /סיסמה/ גישה למוצר הווירטואלי ו/או קבלת המוצר הפיזי באם ישנו כזה.

במקרה של הרשמה לאירוע/ סדנה, ניתן לבטל ולקבל החזר מלא של התמורה עד 5 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

במקרה של ביטול 5 ימי עבודה לפני האירוע ועד 2 ימי עבודה לפני מועד האירוע יגבה 50%  מהתמורה המלאה.

אי הגעה של נרשם לאירוע/ סדנה ללא הודעה מוקדמת הינה אחריותו המוחלטת ולא יינתנו החזרים יחסיים עבור אי הגעה.

ביטול עיסקה ו/או ביטול ההשתתפות באירוע/ סדנה יעשה בכתב בלבד, יש לשלוח לכתובת המייל: office.osnatrubin@gmail.com, יש לוודא בטלפון מס' 073-297-2007 על קבלת הודעת ביטול.

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני office.osnatrubin@gmail.com.
יש לוודא בטלפון מס' 073-297-2007 על קבלת הודעת ביטול.

 

מודעת להצלחה ו/או אסנת רובין ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך בניהם, עבור ביטול עסקה

 טיפול בבקשה יבוצע תוך 14 ימי  עסקים.

כללי

 • מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין שומרים על זכותם לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
 • מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או בעיה אחרת המונעת ממשתתף לרכוש את המוצרים ולהשתמש בהם.
 • מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין שומרים לעצמם את הזכות לבטל את המכירה ו/או את אחת מההדרכות, הקורסים והתכנים על פי שיקול דעתה.
 • מודעות להצלחה ו/או אוסנת רובין לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למועד אספקתם של המוצרים הפיזיים או לתקלה חלילה של הפעלת המוצרים הדיגיטליים העשויים להיגרם מתקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעילות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים.